Registerbeskrivning

 

Registerhållare

www.badabaljanshop.fi / BadaBaljan Ab
Landsbrovägen 24 B2, 10300 Karis
FO-nummer 3011280-4

Kontaktperson för registerärenden

Namn: André Udd
Landsbrovägen 24 B2, 10300 Karis
E-post: info@badabaljan.fi

Namnet på registret

Badabaljanshop.fi:s kundregister

Syfte med behandlingen av personuppgifter / syftet med registret

Syftet med registret är att förvalta och underhålla kundrelationen, att implementera tjänsten, marknadsföring av tjänsten, underhålla och utveckla tjänsten samt att tillhandahålla andra tjänster som kräver registrering. Personuppgifter kan även användas för direktmarknadsföringsändamål för den personuppgiftsansvarige och dess partners.

Registrets informationsinnehåll

Registret innehåller följande uppgifter:

Kundkontaktinformation och beställningsinformation: efternamn, förnamn, gatuadress, postnummer, postkontor och annan kundspecifik information.

Information som krävs för bearbetning och leverans av kundorder: telefonnummer och e-postadress som kunden lämnat för kontakt.

Information om kundorder, leveranser och returer.

Regelbundna informationskällor i registret

Informationen i detta register erhålls när användare registrerar sig, när användare uppdaterar sin egen information och när användare använder tjänsten.

Offentliggörande av information

Registerhållaren kommer inte att lämna ut uppgifterna till tredje part.

Registersäkerhetsprinciper


Informationen samlas in i databaser som skyddas av brandväggar, lösenord och tekniska medel. Databaserna finns i låsta utrymmen och nås av specifika, av på förhand bestämda individer.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter om honom eller henne som har förts in i registret. Den registrerade ska också ha rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige korrigerar, raderar eller kompletterar uppgifter som är felaktiga, onödiga, ofullständiga eller inaktuella i registret i syfte att behandla. Rätten att granska, rätten att rätta uppgifter eller rätten att vägra tillgång ska göras skriftligen och undertecknad eller personligen hos den personuppgiftsansvarige (Registerhållare).

Den registrerade har även rätt att förbjuda behandling av sina uppgifter för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring