Vuokraehdot

1. Yleiset vuokraehdot:

 

Sopimuksen osapuolet

Näitä sopimusehtoja sovelletaan BadaBaljan Ab:n (jäljempänä ”Vuokralleantaja”) ja
vuokralleottajan (jäljempänä ”Vuokralleottaja”) välillä.

Vuokrauksen kohde ja vakuutukset

Puulämmitteinen palju peräkärryllä.
Paljukärryllä on sekä liikennevakuutus että Super kasko.

Vastikkeen määrä

Vastike maksetaan varauksen yhteydessä verkkokaupan kautta.
Vuokralleottaja ei saa jälleenvuokrata paljukärryä kolmannelle osapuolelle.

Vuokra-aika

Palju noudetaan ja palautetaan varauksessa määriteltyinä aikoina.

Mikäli palju palautetaan tätä myöhemmin, on vuokralleottaja velvollinen maksamaan täyden vuokrahinnan jokaiselta myöhästyneeltä päivältä. Myöhästymisestä veloitetaan tämän lisäksi myöhästymisestä vuokranantajalle ja seuraaville asiakkaille aiheutuneet kohtuulliset kulut.

Vuokra-ajalla tarkoitetaan näissä sopimusehdoissa sitä aikaa, jona paljukärry on
vuokralleottajan hallinnassa.

 

2. Paljukärryn käyttöehdot

Vuokralleottaja sitoutuu noudattamaan seuraavia käyttöohjeita:

Aseta paljukärry vakaalle ja tasaiselle paikalle. Tukijalkojen on oltava alhaalla ja lukittuina. Etupyörä saa vain olla maassa kun paljukärryn siirtää käsin, muuten se pitää olla ylös vedettynä. Vasta tämän jälkeen palju voidaan täyttää vedellä. Jo täytettyä paljua ei missään olosuhteissa saada siirtää.

HUOM! Palju on täytettävä vedellä valkoisen viivan yläpuolelle (tai n. 15cm ylemmän letkun yläpuolelle) ennen kuin kamiina saadaan sytyttää!

Ennen kuin palju tyhjennetään, on varmistettava, että kamiina ei pala eikä hehku. Paljun on oltava kokonaan tyhjä ennen kuin tukijalat saadaan nostaa ylös. Myös kamiina pitää tyhjentää tulpan avulla (käännä 3 kierrosta vasemmalle ja vedä ulos kaminatulppa), muuuten kamiina jäätyy talvella. 

Vuokralaisen omavastuu on 600€ mikäli kamiina menee rikki vuokralaisen väärinkäytöksestä. Talven aikana on lisäksi tärkeä pitää koko ajan veden lämpimänä, jos jättää vedet yli yön pitää heti aamulla sytyttää kaminaa uudelleen ettei vesi letkuissa/kaminassa jäädy.

Vuokralleottaja sitoutuu varkauksien välttämiseksi lukitsemaan paljukärryn yön ajaksi paljukärryn mukana tulevalla lukolla. Alaikäisten on käytettävä paljua vanhempien valvonnan alaisena.

 

3. Vuokralleottajan vastuu

 

Vuokralleottajan omavastuu ja paljun palauttaminen

Paljukärryn on oltava sen palautushetkellä samassa kunnossa kuin se on luovutushetkellä. Mikäli paljukärrylle aiheutuu vuokra-aikana vaurioita tai muuta vahinkoa, sitoutuu vuokralleottaja korvaamaan aiheuttamansa vahingot täysimääräisesti palautuksen yhteydessä.

Vahinkojen ilmoitusvelvollisuus

Ennen vuokran alkua vuokrattava paljukärry tarkastetaan ja mahdolliset viat ja puutteet kirjataan sopimukseen. Vuokran jälkeen havaitut viat ja puutteet katsotaan vuokralleottajan aiheuttamiksi, mikäli niitä ei ole kirjattu luovutushetkellä sopimukseen.

Asiakas on velvollinen tarkastamaan paljukärryn ennen sen palauttamista ja ilmoittamaan vuokran aikana aiheutuneet vauriot tai puutteet vuokranantajalle. Mikäli asiakas laiminlyö ilmoitusvelvollisuuden, on tämä velvollinen suorittamaan 100 euron suuruisen sakon vuokranantajalle. Asiakas sitoutuu ottamaan varkaus- ja vahinkotapauksissa välittömästi yhteyden vuokralleantajaan.

Varauksen peruuttaminen

Paljukärryn varauksen voi peruuttaa puhelimitse. Mikäli peruutus tehdään viikkoa ennen varausta, on vuokralleottaja velvollinen maksamaan peruutusmaksun 25 euroa. Mikäli peruutus tehdään alle 3 vrk ennen varausta, on peruutusmaksun suuruus 50 euroa. Jos varaus perutaan, mutta samalla tehdään uusi varaus, peruutusmaksua ei veloiteta.

Allekirjoittaessaan tämän sopimuksen, vuokralleottaja sitoutuu siihen, että paljussa kylpeminen ja paljun käsittely tapahtuvat vuokralleottajan omalla riskillä. Badabaljan Ab ei siten vastaa mahdollisista vuokralleottajalle paljun käytön yhteydessä aiheutuneista
vahingoista.

4. Allekirjoitukset

Vuokralleottaja vahvistaa allekirjoituksellaan ymmärtäneensä ja hyväksyneensä nämä vuokrausehdot, sekä saaneensa riittävät ohjeet paljukärryn turvallista käyttöä varten.